sp163-logo-szkoly

 

Opracowanie prezentacji: Anna Sienica

W prezentacji wykorzystano:

  • Fragmenty Kroniki Szkoły Podstawowej nr 163 w Warszawie napisanej przez Anielę Fijałkowską;
  • Kroniki klasowe z lat 1945 – 2010 i zdjęcia w nich zawarte;
  • Filmy "Warszawa wolna" oraz "Trudne początki sp163" - fragment programu artystycznego opracowanego na uroczystość 65–lecia szkoły przez Agnieszkę  Krakowiak i Barbarę Winnicką;
  • Materiały ze strony internetowej szkoły www.sp163.pl
  • Czytały: Maria Szczerbakowicz i Teresa Malitka