sp163-logo-szkoly

 

 

 
Opracowanie prezentacji: Anna Sienica

W prezentacji wykorzystano:
- Fragmenty Kroniki Szkoły Podstawowej nr 163 w Warszawie napisanej przez Anielę Fijałkowską;
- Kroniki klasowe z lat 1945 – 2010 i zdjęcia w nich zawarte;
- Film "Lata 70' SP 163'"- fragment programu artystycznego opracowanego na uroczystość 65– lecia szkoły przez Agnieszkę  Krakowiak i Barbarę Winnicką;
- Materiały ze strony internetowej szkoły www.sp163.pl
- Czytała: Maria Szczerbakowicz